S a r i r C o m p u t e r

شرکت داده پردازی سریر رایانه گستر

--{ ارائه دهنده راهکارهای جامع نرم افزاری }--

آدرس: خیابان کارگر شمالی - نرسیده به بلوار کشاورز - کوچه مهناز - پلاک 3 - واحد 8

تلفن: 66947273 - فکس: 66432560

ایمیل: info@sarircomputer.ir